Tempo wzrostu amerykańskiego przemysłu fotowoltaicznego zostanie obniżone w przyszłym roku: ograniczenia łańcucha dostaw, rosnące koszty surowców

Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Energetyki Słonecznej i Wood Mackenzie (Wood Mackenzie) wspólnie wydały raport stwierdzający, że ze względu na ograniczenia łańcucha dostaw i rosnące koszty surowców, tempo wzrostu amerykańskiego przemysłu fotowoltaicznego w 2022 r. będzie o 25% niższe niż poprzednie prognozy.

Najnowsze dane pokazują, że w trzecim kwartale nadal rosły koszty energii słonecznej do celów użytkowych, komercyjnych i mieszkaniowych.Wśród nich w sektorze użyteczności publicznej i komercyjnym wzrost kosztów rok do roku był najwyższy od 2014 roku.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są szczególnie wrażliwe na wzrost cen.Chociaż koszty fotowoltaiki spadły o 12% od I kwartału 2019 r. do I kwartału 2021 r., wraz z niedawnym wzrostem cen stali i innych materiałów, obniżka kosztów w poprzednich dwóch latach została zrównoważona.

Oprócz kwestii związanych z łańcuchem dostaw niepewność handlowa wywiera również presję na przemysł fotowoltaiczny.Jednak moc zainstalowana energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych nadal wzrosła o 33% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, osiągając 5,4 GW, ustanawiając rekord nowo zainstalowanych mocy w trzecim kwartale.Według Stowarzyszenia Energetyki Publicznej (Public Power Association) całkowita moc wytwarzania energii w Stanach Zjednoczonych wynosi około 1200 GW.

Zainstalowana w budynkach mieszkalnych moc fotowoltaiczna przekroczyła 1 GW w trzecim kwartale, aw jednym kwartale zainstalowano ponad 130 000 systemów.To pierwszy raz w historii.Rekord ustanowiła również skala energetyki słonecznej z mocą zainstalowaną na poziomie 3,8 GW w kwartale.

Jednak nie wszystkie branże fotowoltaiczne osiągnęły w tym okresie wzrost.Ze względu na problemy z połączeniami międzysystemowymi i opóźnienia w dostawach sprzętu, moc zainstalowanej energii słonecznej w handlu i w społecznościach spadła odpowiednio o 10% i 21% kwartał do kwartału.

Amerykański rynek energii słonecznej nigdy nie doświadczył tak wielu przeciwstawnych czynników wpływu.Z jednej strony wąskie gardło w łańcuchu dostaw wciąż się eskaluje, zagrażając całej branży.Z drugiej strony oczekuje się, że ustawa „Odbuduj lepszą przyszłość” stanie się głównym bodźcem rynkowym dla branży, umożliwiając jej osiągnięcie długoterminowego wzrostu.

Zgodnie z przewidywaniami Wooda Mackenzie, jeśli ustawa „Rebuild a Better Future Act” zostanie podpisana, łączna moc słoneczna Stanów Zjednoczonych przekroczy 300 GW, czyli trzy razy więcej niż aktualna moc słoneczna.Projekt przewiduje rozszerzenie ulg podatkowych na inwestycje i ma odegrać ważną rolę we wzroście energetyki słonecznej w Stanach Zjednoczonych.


Czas publikacji: 14 grudnia-2021